Bulimie a Anorexie

Bulimie je jednoduše řečeno porucha, porucha vztahující se k příjmu potravy, stejně jako anorexie. Její princip spočívá v takzvaném záchvatovitém přejídání a následně čelit přejídání v podobě vyvrhování potravy. Vedle toho také vyvoláváním průjmu, užíváním různých léčiv či jiných prostředků na hubnutí s vidinou nebýt obézní. Lze říci, že se jedná o vážnou psychickou poruchu jedince.

Bulimie se projevuje ve většině případů u dívek ve věku kolem 13 až 18 let, není ovšem výjimkou i věk vyšší, a to i u mužů. Tato nemoc se může léčit pomocí takzvané psychoterapie.

Je velice důležité si říci, že bulimie je nemoc, nikoli jakési obžerství jednotlivce. Lidé, kteří jsou postiženi touto nemocí, si velice dobře uvědomují ztrátu kontroly nad vlastními stravovacími praktikami, velice často se přejídají, ovšem hned poté se snaží nasadit ty nejbrutálnější či drastické formy diet, přehnané cvičení, hladovění, zvracení nebo užívání různých projímadel, za jediným účelem. Aby se co nejdříve zbavili všech zkonzumovaných kalorií obsažených v potravinách.

Ať si to uvědomujeme nebo ne, bulimie je pro lidský organismus velice nebezpečná nemoc, která se musí léčit za asistence osob s patřičným vzděláním. Zde domácí léčení není opravdu tím ideálním řešením.

Anorexie

V první řadě je asi důležité říci, že anorexie má s výše zmíněnou a popsanou nemocí bulimii velmi těsný vztah. Velmi často jedna z těchto nemocí vede k té druhé nebo dojde k jejich takzvané koexistenci. Nicméně, teď se ale vraťme k popisu nemoci anorexie. Anorexie, známá také jako mentální anorexie se začíná projevovat ve věku mezi 14 až 18 lety života jedince, všimněme si, že věk je v podstatě stejný jako u bulimie. Tato nemoc často vzniká jako reakce na určitou životní situaci či událost v životě, se kterou se jedinec nedokáže patřičně vyrovnat (střední nebo vysoká škola, problémy v rodině, úmrtí apod.).

Jaké jsou charakteristické rysy Anorexie

Tak jako u bulimie, i anorexie má své charakteristické rysy. Jedná se zde o úmyslné vyvolávání snižování své hmotnosti prostřednictvím snížení příjmu tekutin a potravy, dále zvyšováním energetického výdeje, jakým může být například cvičení. Dále to jsou pak nám již známé metody vyvolávání zvracení, průjmy, užívání různých léčiv a podobně. Proto, aby se tato nemoc dala jasně určit, musí splňovat určitá kritéria. Především to jsou kritéria jako úbytek hmotnosti, která se snižuje různými drastickými metodami. Dále vnímáním sebe sama jako příliš obézní osoby. Dále to jsou různé psychické poruchy jako smutek, osamocení, bezmoc, deprese. U mužů to pak může být ztráta libida a potence. Dívky se mohou potýkat se ztrátou menstruace, nespavostí nebo nesoustředěností.

Zumba
Pokud máte rádi pohyb, chcete zhubnout bez diet nebo si udržet kondici nabízí se cvičení Zumba. Tato příjemná aktivita vede ke zlepšení životního stylu.

Kolečkové brusle
S příchodem jara a léta začíná období, kdy lidé začínají více sportovat. Kolečkové brusle jsou sportem, při kterém se pobavíte a navíc si udržíte lepší kondičku.